M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

DEKSNIS Egils – ārsts traumatologs, ortopēds.

1942.01.06. Priekulē – 2008.26.07. Liepājā

1949.25.03. ar ģimeni deportēts uz Sibīriju. Skolu sācis apmeklēt Omskas apgabalā (1951). 1956 atgriezās Latvijā. Absolvējis Vaiņodes pamatskolu (1957), A i z p u t e s vakara vidusskolu (1961), jo ģimene bija pārcēlusies un dzīvoja A i z p u t ē (mājā Kalvenes ielas galā pie vecajiem ebreju kapiem). Studējis Rīgas Medicīnas institūtā, ko absolvējis 1968. Ārsts Priekules slimnīcā (1968 – 71). No 1971 ārsts Liepājas centrālā slimnīcā. Kvalifikāciju cēlis PSRS un ASV medicīnas iestādēs. Liepājas domes deputāts (1994 – 97), domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks (1995 – 97).   LBV, &

devider

D - alfabēts