M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

JERUMANIS Aivarsinženieris un sabiedrisks darbinieks. Jāņa Jerumaņa brāļa dēls, Irēnas Grundmanes, dzim. Jerumane, brālēns.

Dzimis 1938.05.07. A i z p u t ē. Tēvs – A i z p u t e s apr. policijas darbinieks, māte – mājsaimniece. Bēgļu gaitas sāktas 1944 rudenī ar kuģi no Liepājas uz Vāciju, 1951 – uz ASV. Ar šo zemi saistās turpmākās izglītības un darba gaitas. Trīs maģistra grādu īpašnieks.

1961 beidzis Renselīras Politehnisko institūtu Trojā Ņujorkas pavalstī; civilo inženierzinātņu maģistra grāds. Beidzis arī Kolumbijas universitāti (1969) ar uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu.

Strādājis Ņujorkas pavalsts tiltu projektēšanas un lielceļu plānošanas darbos, aviācijas un aizsardzības rūpniecības projektēšanā. Padomnieks skaitļošanas tehnikas lietošanā vairākos uzņēmumos (1970 – 74). Skaitļošanas departamenta direktors filmu uzņēmumā MCA (no 1973), uzņēmuma Universal Pictures viceprezidents (no 1977), MCA tehnoloģijas un datoru daļas atbildīgais direktors ASV (no 1980). Pēc 20 gadiem firmu pārdod japāņiem. Piecus gadus darbs veselības apdrošināšanas firmā. 59 gados aiziet pensijā un Lajola universitātē iegūst maģistra grādu teoloģijā.

Bijis Latvijas ārlietu dienestā: goda konsuls Losandželosā ASV (no 1987). Piedalījies Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku 1980 un 1990 gada apspriedēs un Neatkarīgās Latvijas ārlietu dienesta darbinieku apspriedē 1991 aprīlī Vašingtonā. Bijis Ņujorkas pavalsts latviešu organizāciju padomes priekšsēdētāja vietnieks, 1977 – 78 Daugavas Vanagu apvienības Dienvidkalifornijas nodaļas priekšnieks. Pēc Latvijas Valsts neatkarības atgūšanas 1992 martā atbrīvots no goda konsula amata sakarā ar publisku iesaistīšanos Latvijas iekšpolitiskajās diskusijās un valdības darbības vērtēšanā.

1993 jūnijā ievēlēts 5. Saeimā no Kristīgo demokrātu savienības. Jūlijā kandidējis Valsts prezidenta vēlēšanās. Neievēlēts (ievēlēts Guntis Ulmanis). Atteicies no Saeimas deputāta mandāta. Dzīvo ASV. Iesaistījies projektā Sibīrijas bērni un 2014. jau ceturto gadu devies uz Sibīriju Dzintras Gekas ekspedīcijā.

Brīvajā laikā patīk fotografēt un spēlēt golfu.   &

devider

J - alfabēts