M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

JERUMANIS Staņislavs – ķīmijas zinātnieks.

Dzimis 1922.

Beidzis A i z p u t e s valsts ģimnāziju (1943). Leģionārs. Pēc 2. pasaules kara studējis agronomiju Baltijas universitātē Hamburgā (tā vēlāk pārcelta uz Pinnebergu). Pēc universitāte slēgšanas – uz Beļģiju, kur studē ķīmiju Luvēnas universitātē. Specialitāte – organiskā ķīmija. Pēc doktora grāda iegūšanas 2 gadus pasniedzējs tai pašā augstskolā, tad izceļo uz Kanādu. Tur visus gadus strādājis Lavalas universitātē par mācību spēku ķīmijā, vairāk par 20 gadu bijis titulārais profesors (augstākais zinātniskais grāds). Lekcijas organiskajā ķīmijā lasījis ķīmijas, inženieru ķīmijas un bioloģijas studentiem. Pēdējos 7 darba gados līdztekus darbam universitātē strādājis arī Kvebekas provinces ķīmijas inženieru apvienībā, kur eksāmenus kārtoja eksternie studenti.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vairākkārt bijis Latvijā. Kad 1991. 13. – 17.07. Rīgā notika Internacionālais latviešu zinātnieku kongress, Jerumanis tajā nolasīja referātu, kurā stāstīja par savu pētniecisko darbu (pilns teksts publicēts Latvijas ķīmijas žurnālā 1992 Nr.3, 272. – 281.lpp.). Lai palīdzētu ķīmijas mācīšanai Latvijā, atsūtījis vairākas kastes Latvijas Tehniskajai universitātei ar savām un kolēģu grāmatām (angļu val.).

Pensionējies. Būdams pensijā, nodarbojies ar gleznošanu.   &

devider

J - alfabēts