M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KAGANS Izraels – zvērināts advokāts

1903.26.10. Liepājā – 1943. Liepājā

Dzimis tirgotāja ģimenē. Mācījies F. Činkas komercskolā Liepājā (1913 – 15), turpinājis izglītību Liepājā P. Konradi reformskolā, beidzis 1923 (1920 skola pārdēvēta par P. Konradi vācu vidusskolu). 1923 uzsācis vēstures studijas LU, 1924 – tieslietu studijas, ko beidzis 1930. Studiju laikā pasniedzis privātstundas. Bijis Židu studentu savstarpējās palīdzības kases biedrs. 1930 -31 zvērināta advokāta P. Forstmana birojā par kancelejas darbinieku. No 1932 janv. jau minētā advokāta palīgs Liepājā, no 1935 advokāta A.Gerzoni palīgs Liepājā. No 1938.25.05. zvērināts advokāts Liepājas apgabaltiesas raj. Darbojies Kurzemes Patronāta biedrībā, Kurzemes Jahtklubā un Liepājas Juristu biedrībā.

1941.15.03. iesaistīts Advokātu kolēģijā, bijis advokāts A i z p u t e s juridiskajā konsultācijā. Vācu okupācijas laikā – 1941 sept. – Liepājā apcietināts. Nogalināts ieslodzījumā 1943.

Precējies ar Minnu Kagani (1907 – 43).   Ljas adv

devider

K - alfabēts