M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

KALNIŅŠ Jēkabszvērināts advokāts.

1889.18.09. Klosteres pag. – 1986.04.01. Oregonas pavalstī ASV.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Beidzis Klosteres pagastskolu, mācījies A i z p u t e s pilsētas skolā. Piedalījies 1905. gada revolūcijā, 1906 emigrējis uz ASV. Beidzis Džona Grīra koledžu (1910) un De Pola universitātes Tieslietu fak. Čikāgā. 1914 turpat ieguvis maģistra grādu. No 1913 advokāta palīgs Ilinoisas pavalstī. 1915 – 17 strādājis par tiesību zinību skolotāju vidusskolā. No 1918 advokāta palīgs un advokāts. LSDSP biedrs līdz 1919.

1919 rudenī atgriezies Latvijā. No 1920 jaunākais tiesamatu kandidāts Liepājas apgabaltiesā, , izmeklēšanas tiesnesis. 1922 – 26 Liepājas apgabaltiesas loceklis. Bijis arī tieslietu skolotājs Liepājas valsts tehnikumā. 15 mēnešus darbojies Liepājas Rotari klubā. Privātadvokāts Liepājā, no 1929.04.12. zvērināts advokāts Liepājā. Bijis Liepājas Juristu biedrības kasieris.

No 1941 janv. Liepājas juridiskās konsultācijas pārzinis. Vācu okupācijas laikā 1941 aug. pagaidām iesaistīts advokatūras sastāvā, bijis zvērināts advokāts Liepājā, Liepājas namīpašnieku biedrības valdes loceklis. 1944 devies bēgļu gaitās uz Vāciju. Strādājis par sakaru ierēdni starp nacionālajām komitejām Starptautiskajā bēgļu organizācijā (IRO) amerikāņu okupācijas zonas Galvenajā mītnē. 1948 dec. izceļojis uz ASV. Bijis Čikāgas Latviešu biedrības priekšnieks.

Precējies 1927 ar Lību Emīliju Benefeldi (dz. 1898), 3 bērni.   Ljas adv

devider

K - alfabēts