M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LĀCIS Frīdrihstulkotājs, dzejnieks, pedagogs.

1892.11.09. Pociemā – 1980.31.05. Rīgā. Apbedīts Rīgā Meža kapos.

1913. dienējis Krievijas armijā, pēc tam dzīvojis Sibīrijā, vēlāk Tālajos Austrumos. Studējis Harbinas un Vladivostokas universitātēs, iepazinis austrumu kultūru, filozofiju, literatūru un sadzīves tradīcijas. Sūtījis korespondences Latvijas laikrakstiem. 1922 parādījies viņa pirmais tulkojums – kāda ķīniešu dzejnieka dzejolis. Sekojuši dažādos periodiskajos izdevumos ķīniešu, mongoļu, japāņu, krievu, franču u.c. darbu atdzejojumi, arī raksti par ķīniešu literatūru un sadzīvi. 30.gados publicējis optimistiskus, dzīvi apliecinošus paša sacerētus dzejoļus. 1935 atgriezies Latvijā, strādājis par skolotāju (Kalkūnē u.c., no 1942 – 44 A i z p u t e s Valsts ģimnāzijā, mācījis literatūru un vēsturi). Vēlāk dzīvojis Rīgā. 60. – 70.gados (galvenokārt Saldus laikrakstā Padomju Zeme) publicējis atmiņas par latviešu kultūras darbiniekiem.

A i z p u t ē uzrakstījis garāku dzejojumu Oktāvas par Aizputes Valsts ģimnāziju, ko dāvinājis skolas direktoram Žanim Kalvam tā dzimšanas dienā 1943.19.02. Autora vieneksemplāra nelegāls izdevums. Tajā raksturota skolas atrašanās vieta, telpu izvietojums, strādājošie skolotāji un tā laika klašu kolektīvi. (Atrodams M.Birznieces grāmatā Aizputes vidusskola faktos un atmiņās, 2011).   LRB, &

devider

L - alfabēts