M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LANGENFELDE Inga – ainavu arhitekte.

Dzimusi 1979.02.06. A i z p u t ē ārstes L.Langenfeldes ģimenē, kurā ir arī divi dēli. Līdz 2000 gadam dzīvesvieta A i z p u t e.

Pamata- un vidējā izglītība iegūta A i z p u t e s vidusskolā (1986 – 97). Vidusskolas posmā mācījusies klasē ar matemātikas novirzienu. Beigusi arī A i z p u t e s Mākslas skolu (1991 – 94). Studiju gadi saistīti ar Jelgavu. Studējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauku inženieru fak. Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātē (1997 – 02). Studijas beigusi ar diplomprojektu, kas veltīts dzimtajai pilsētai – A i z p u t e s ainaviskās telpas attīstības koncepcija (2002, diemžēl realizāciju nav piedzīvojis).

Darba gaitas uzsākusi kā praktikante un ainavu arhitekte PUBO Rīgas dārzi un parki (2000 – 03). Pēc tam ainavu arhitekte, projektu vadītāja SIA Vides projektu studija (2003 – 09), tad – neatkarīga ainavu arhitekte, līgumdarbi ar SIA Vides projektu studiju, SIA Ainavu arhitekti, SIA L4 Ceļu projekti (2009 – 11). No 2011 decembra – ainavu arhitekte Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā.

Kopš 2000 izstrādājusi daudzus nozīmīgus projektus kā dažādām novadu (Talsu, Ogres), pilsētu (Jēkabpils, Liepājas, Talsu, Rīgas), pagastu (Ķekavas) pašvaldībām un SIA, tā privātmāju un to apstādījumu labiekārtošanai.

Bijusi Lielās Talkas Pagalmu labiekārtošanas kustības koordinatore (LAAB), Lielās Talkas Pagalmu labiekārtošanas projekta mentore daudzdzīvokļu pagalmam Felicianovā Ciblas novadā (2012).

Ar dzimto pilsētu saites nav pārtrūkušas (sirdī mūžīgi mūžos kurzemniece). Sniegusi konsultācijas mūziķa Mārtiņa Freimaņa atdusas un piemiņas vietas labiekārtošanā A i z p u t e s Misiņkalna kapsētā.

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības (LAAB) biedre kopš 2008, LAAB valdes locekle kopš 2013. Iegūts Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības sertifikāts ainavu arhitektūrā (2012)   &

devider

L - alfabēts