M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LANGENFELDE Līvija (Gailīte) – ārste.

Dzimusi 1954.15.08. Preiļos. Skolas gaitas uzsākusi Preiļu raj. Riebiņu 8-gad. skolā, bet no 4. – 9. klasei mācījusies Jaunjelgavas vidusskolā. Beigusi Preiļu 1.vidusskolu (1972). Studējusi Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fak. (1972 – 78).

Pēc studiju beigšanas valsts sadalē nosūtīta uz Liepājas raj. A i z p u t e s zonālo slimnīcu, un ar šo darbavietu saistīti ārstes 22 turpmākie darba gadi (1978 – 2000): bijusi iecirkņa terapeite (7 gadi), galvenā ārsta vietniece medicīnas jautājumos (1 gads), reimokardioloģe un EKG metodes ārste (13 gadi), no 1999 – ģimenes ārste un EKG metodes ārste. Aizputnieku iecienīta. Atsaucīga, saprotoša, iejutīga, vienmēr laipna, sirsnīga.

Ģimenei pārceļoties uz dzīvi Jūrmalā, sākusi darbu Rīgas Medicīniskās aprūpes un darbaspēju ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijā (2000), kuras funkcijas vēlāk (2007) pārņēma Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija). Sākumā ārste-eksperte, tad – Inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļā daļas vadītāja (2002 – 08), nodaļas vadītāja (2008 – 12), pēc tam – vecākā ārste – eksperte.

Paralēli darbam Inspekcijā no 2001 strādā arī M/C Elite, sākotnēji par internisti un EKG metodes ārsti, pēc tam – tikai EKG metodes ārsti.

Atskatoties uz A i z p u t ē vadītajiem gadiem, ārste Langenfelde saka (2013): Esmu pateicīga Aizputes laikam manā darba mūžā, Aizputes cilvēkiem, no kuriem ļoti daudzi ir bijuši gan mani pacienti, gan ļoti labi paziņas un draugi. Esmu pateicīga Aizputes vidusskolas pedagogiem par nozīmīgo ieguldījumu, ko viņi devuši manu bērnu izglītībai.

Ierakstīta Aizputes pilsētas Goda grāmatā (1999).   &  

devider

L - alfabēts