M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LAPENA Alda (Kapele) – sertificēta grāmatvede, datorspeciāliste, pašvaldības darbiniece, projektu iniciatore.

Dzimusi 1963.10.07. A i z p u t ē, vienīgais bērns ģimenē. Mācījusies A i z p u t e s pamatskolā un vidusskolā, ko absolvējusi 1981. Beigusi LU Fizikas un matemātikas fak. lietišķā matemātiķa specialitāti (1985).

Pirmā darbavieta – Rīgas Politehniskais institūts (tagad – RTU). Lai atrisinātu augošās ģimenes dzīvokļa jautājumu, nākas pārcelties uz A i z p u t i. Sāk strādāt rūpnīcā Kurzeme (tagad Kurzemes atslēga – 1), bet no 1991 A i z p u t e s pilsētas domē - pirmā datorspeciāliste. Izveido vairākas datorprogrammas, kas atvieglo uzskaites darbu grāmatvedībā. No 1993 decembra kļūst par domes galveno grāmatvedi. LU Ekonomijas un grāmatvedības fakultātē iegūst ekonomista-grāmatveža specialitāti (1996), 2002 martā – LR Grāmatvežu asociācijas sertifikāts.

Dome ir tāda darbavieta, saka A.Lapena, kur grāmatvedis nekad nevar būt tikai grāmatvedis. Ikdienā jārisina ļoti dažādi jautājumi. Tas ir interesanti. Reizē jāiegulda gan laiks, gan idejas. Man tas patīk.

Ideju un ieceru, kā tās realizēt, viņai nekad nav trūcis. Raksturā maiga, sievišķīga, tai pašā laikā enerģiska, uzņēmīga, īsts ideju ģenerators. Viņa – viena no tiem trim cilvēkiem, kas iecerēja un realizēja Aizputes Avīzes tapšanu (sāka iznākt 1993.24.09.) un palika šai vaļasprieka darbā arī tad, kad pārējie divi objektīvu iemeslu dēļ laikrakstu pameta. Sapulcināja atkal jaunu komandu un strādāja ar to līdz avīzes 100. numuram, kad kļuva skaidrs – savienot šo vaļasprieku ar darbu domē kļūst arvien grūtāk.

Viņa – viena no projekta Aizpute – Kolmardena (Zviedrija) iniciatorēm un dalībniecēm daudzu gadu garumā. Ik pēc 2 gadiem notiek regulāras jauniešu nometnes pārmaiņus Zviedrijā un Latvijā, ko viņa vienmēr rūpīgi izplāno (pasākumu programma, izmaksas, tradicionālā ikgadējā dāvanu apmaiņas organizēšana starp abām pusēm Ziemsvētkos u.c.). Atbalsta un veicina draudzību arī ar šveiciešiem – Švercenbahu. - Viņas ideja ir Aizputes 5 draudžu ekumēniskā dievkalpojuma un koncerta sarīkošana (Ziemsvētkos un Lieldienās). Ar viņas iniciatīvu, ieinteresētību un aktīvu līdzdalību varējušas iznākt tādas novadpētnieciska rakstura grāmatas kā Aizpute, Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti, Lejaskurzeme literatūrā, kas dara plašākai sabiedrībai pazīstamu Aizputes vārdu. Organizējusi arī šo darbu atvēršanu. – Būdama vairāku sasaukumu A i z p u t e s pilsētas (tagad novada) deputāte (Zaļo un zemnieku savienība) uzņēmusies vadīt sociālo lietu komiteju (tās priekšsēdētāja) un šai darbā panākusi necerēti daudz. Kad SIA Kuldīgas slimnīca Aizputē slēdza bērnu un terapeitisko nodaļu, Aizputes dome izveidoja pašvaldības iestādi – A i z p u t e s Veselības un sociālās aprūpes centru. Par to vislielākā pateicība A.Lapenai.

Iejūtīga, sirsnīga. Rūpējas par trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Cilvēks ar plašu redzesloku, kam interesē viss, kas notiek novadā.

Aizputes novada domes Goda raksts par aktīvu darbību un ieguldījumu sabiedrības labā sociālajā jomā (2013.18.11.).   VE, &

devider

L - alfabēts