M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

LŪKS Alberts – sabiedrisks darbinieks.

Dzimis 1926.10.02. Aizputes apr. A p r i ķ u pagastā. Iesaukts Latviešu leģionā un iedalīts 15.divīzijā. DV organizācijas dibināšanas līdzdalībnieks Zēdelgemas gūsta nometnē. Ieceļojis Austrālijā (1949). Dzivojis Sidnejā un Melburnā, bet kopš 1952 Adelaidē, kur izveidojis un līdz pensijas gadiem vadījis savu uzņēmumu Dura Plastics Pty. DV Adelaides nodaļas dažādos amatos bijis kopš 1952, bet no 1987 valdes priekšsēdētājs. Dzied nodaļas vīru korī Daugava. Nodaļa, līdzās Daugavas Vanagu nodaļai Toronto Kanādā, ir viena no skaitliski lielākajām visas organizācijas mērogā. Nodaļai pilsētā nams. Tā savā laikā izveidoja, pārzināja un apsaimniekoja Sidrabenes pensionāru mītni Elizabetē.

Ģimenē divas meitas un dēls, nu arī pulciņš mazbērnu.

Alberts Lūks apbalvots ar DV Austrālijas valdes un DV centrālās valdes Atzinības rakstu, 1993 gadā ar DV zelta nozīmi; saņēmis Adelaides latviešu biedrības Atzinības rakstu, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Atzinības rakstu.Viņam piešķirta Austrālijas Ordeņa medaļa (2001, OAM – Medal of the Order of Australia) par darbu DV organizācijā un latviešu sabiedrībā vispār.         SR, L

devider

L - alfabēts