M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PETROVICS Ilgmars – pedagogs.

Dzimis 1936. 11.04. Liepājas raj. A p r i ķ u pag. Īpašās zemnieka ģimenē mājās, ko tēvs bija iepircis. Ģimenē 3 bērni – 2 dēli un meita (jaunākais dēls 10 gadu vecumā gājis bojā saspridzinoties).

Beidzis A p r i ķ u 7-gad. skolu (1951), A i z p u t e s vakara vidusskolu (1956), Liepājas Pedagoģiskā institūta Fizikas – matemātikas fak. neklātienē. Līdztekus studijām sācis darba gaitas A i z p u t e s 8-gad. skolā. 1969 kļuvis par jaunuzceltās (apvienotas pamat- un vidusskola) vidusskolas direktoru un šai darbā aizvadījis 16 gadus. Atzīst, ka tas bijis grūts laiks: tajos gados skola pārgāja uz kabinetu sistēmu. No augšas nāca daudz pavēļu un nolikumu, kā strādāt. Biju spurains un muļķīgas pavēles nepildīju. Tāpēc bieži bijis kā dadzis acīs rajona priekšniekiem. Ļoti lepojos ar saviem skolotājiem. Mazajā Aizputē skolā tad strādāja 4 Nopelniem bagātie skolotāji. Direktors pratis prasmīgi saliedēt savu kolektīvu, kā darbā, tā atpūtas brīžos bijis kopā ar to. Darba apstākļi, īpaši sākumā, nebija viegli, jo jaunuzceltās telpas bija par mazām skolēnu skaitam. Darbs sākumā ritējis pat 3 maiņās. Viņa vadībā A i z p u t e s vidusskola iekļuva to 40 skolu skaitā, kas republikā tika uzskatītas par elitārām skolām. Iepazīties ar darbu tajā braukuši izglītības darbinieki no visas Latvijas. Te noticis republikas vidusskolu direktoru seminārs, tikušas rīkotas daudzas tikšanās ar radošās inteliģences pārstāvjiem, izplānota un sākta vidusskolas piebūves celtniecība u.c. pozitīvas lietas.

Neaizmirstami bijuši skolā organizētie atpūtas pasākumi, skolotājiem balles un ekskursijas, kurās direktors vienmēr bijis kopā ar savu saimi – jauts, humora pilns, asprātīgs.

Aizgājis no skolas, strādāja MFR Kurzeme par galvaniskā ceha meistaru, vēlāk – priekšnieku.

1996 pensionējies. Ziemas vada A i z p u t ē, vasaras – savās A p r i ķ u Īpašās. Kaislīgs mednieks un biškopis. Bišu saime ir tas pats kas ģimene. Tā prasa rūpes, bet sniedz arī lielu gandarījumu. Sācis ar dažām bišu saimēm, skapīšu gatavošanu un semināru apmeklēšanu, vēlāk pats organizējis un vadījis biškopju seminārus.

Viņa gaitās kopš 1960 vienmēr līdzās ir dzīvesbiedre Zigrīda, ārste. Kopā dejotas sarīkojumu un tautiskās dejas, izbraukāta Krima un Kaukāzs, kāpts kalnos un braukts pa ūdeņiem. Aktīvi nodarbojušies ar badmintona spēli. Izaudzināti 2 dēli, abiem augstākā izglītība. Piedzīvoti mazbērni.

1991 janvāra dienās bijis to aizputnieku skaitā (arī abi dēli), kas Rīgā aizstāvēja radionamu. Apbalvots ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.   VE, &

devider

P - alfabēts