M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PETRUKA Anda (Folkmane) – rokdarbniece, audēja, floriste.

Dzimusi 1951.04.04. A i z p u t ē. Mācījusies A i z p u t e s 8-gad. skolā un beigusi A i z p u t e s vidusskolu (1969). Pēc vidusskolas beigšanas daudzus gadus strādājusi par pārdevēju A i z p u t e s universālveikalā. Viņas māte Alma Folkmane, liela rokdarbniece, pēc rajona padomes pieprasījuma A i z p u t ē nodibināja un vadīja aušanas pulciņu Kamolītis, un šo prasmi, kā arī citus rokdarbus, iemācījās arī Anda. Kad vecāki pārcēlās uz dzīvi laukos, par Kamolīša vadītāju tika ievēlēta un pulciņa vadību pārņēma Anda un šo darbu veica vairāk par 40 gadu. Kas attiecas uz aušanu, vislabprātāk auž segas un villaines.

Kad 90. gados mainījās valstī politiskā iekārta un likvidējās universālveikals, sāka strādāt ziedu veikalā Dārziņš Atmodas ielā (vadīt. Anita Zalcmane, vēlāk E.Megnis). Apmeklējusi floristu kursus Rīgā, ir cilvēks ar mākslinieciskām dotībām. Prot veidot brīnišķīgus ziedu pušķus dažādiem dzīves gadījumiem. Darināšanā izpaužas liela izdoma. Noformējusi sabiedriskas telpas svētku reizēs – Kultūras namu, skolu, klubus. Kad A i z p u t ē viesojās valsts prezidenti – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe – Freiberga, viņai uzticēja viesību galda noformēšanu (jāpiebilst, ka drošības vīri G.Ulmaņa drošības dēļ skaistos rotājumus no galda novāca, bet Vaira Vīķe – Freiberga par skaisto dekorējumu priecājās).

Nodarbojas arī ar zīda apgleznošanu.

Kad Dārziņš likvidējās, galvenokārt vasarās dzīvo savā īpašumā laukos. Izaudzinājusi 2 dēlus un meitu.   VE

devider

P - alfabēts