M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PFAFRODS Daumants – uzņēmējs, mecenāts, Latvijas lepnums – 2013, Līvānu Goda pilsonis – 2013

Dzimis 1955.14.03. A i z p u t ē, ģimenē jaunākais no trim brāļiem. Līdz vidusskolas beigšanai dzīvojis šai pilsētā (Liepājas ielā 5, kur jau agrāk bijusi Bernica ādu ģērētava. Tēvs – ādu pieņēmējs.). Mācījies A i z p u t e s pamatskolā un vidusskolā, ko beidzis 1973. Studējis LVU Ķīmijas fak. (1973 – 78). Pēc beigšanas īsu brīdi strādājis ZA Neorganiskās ķīmijas institūtā, bet tad aizgājis uz Līvāniem darbā stikla fabrikā. No 1983 nodarbojas ar optisko šķiedru ražošanu. No 1992.01.01. izveidojis un vada plaukstošu augsto tehnoloģiju uzņēmumu SIA Z – light , kas nodarbojas ar optiskās šķiedras produkcijas ar augstu pievienotās vērtības ražošanu eksportam. Uzņēmuma pamatā vietējais potenciāls, intelekts un D.Pfafroda līdera dotības. Stabils pasaules līmeņa uzņēmums, kas dod ap 100 labi atalgotu darba vietu Līvānu novada iedzīvotājiem. Uzņēmums spējis piesaistīt jaunos zinātniekus un praktiķus no Rīgas un citām Latvijas pilsētām. Savā nozarē vadošais uzņēmums Eiropā. Visa produkcija tiek eksportēta.

Līvānu Goda pilsonis – 2013. Apbalvojums piešķirts par izcilību uzņēmumdarbībā, ziedošanas tradīciju izkopšanu un par mācību stipendiju fonda dibināšanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās un Līvānu novada stipendiju fonda darbību 10 gadu garumā, par kultūras un sporta pasākumu atbalstīšanu un par Līvānu novada popularizēšanu Latvijā un pasaulē. Tas ir Līvānu novada augstākais apbalvojums, ko piešķir kopš 2008 par īpašiem nopelniem Līvānu novada labā.

Pieteikumu bija parakstījuši 336 iedzīvotāji, un tajā bija teikts: Vai Jūs zināt daudz tādu uzņēmēju, kas paralēli naudas pelnīšanai katru gadu materiāli stimulē vietējos novada jauniešus studijām augstskolās, maksājot nopietnas stipendijas līdz pat 1000 latiem gadā katram studentam? – Šāds uzņēmējs ir Daumants Pfafrods, SIA Z – light uzņēmuma vadītājs Līvānos. Viņš to dara nelieloties un neafišējot savu veikumu. Tieši viņš 2004.gadā griezās pie Līvānu novada pašvaldības ar ierosmi atbalstīt studēt gribošus jauniešus ar noteikumu, ka pašvaldība uzņemas administratīvo lietu kārtošanu. 10 gadu laikā pamatā tieši ar Daumanta Pfafroda atbalstu augstāko izglītību ir bijusi iespēja iegūt aptuveni 100 Līvānu novada jauniešiem. (..) Sekojot Daumanta piemēram, šo gadu laikā nākuši klāt arī citi ziedotāji, un kopumā novada jauniešu izglītībai izlietoti vairāk nekā 60 000 latu privāto uzņēmēju līdzekļu.

Šai pašā 2013 gadā Līvānu uzņēmums SIA Z - light vadītājs D.Pfafrods kļuva par vienu no desmit Latvijas lepnums – 2013 saņēmējiem. Viņam balvu pasniedza nominācijā Mecenāts.

Viņš atbalsta ne tikai studentus, bet arī izglītību kopumā (aprīkojis ar datoriem informātikas kabinetus vidusskolā, finansējis eksakto zinību mācību priekšmetu olimpiādes), sportu (atbalsta volejbola, šķēpa mešanas u.c. sporta veidus), kultūru, labdarības pasākumus. Vasarās dod darbu studentiem savā uzņēmumā.

Interesē filozofija, matemātika, arī fotografēšana. Ar volejbolu nodarbojas mūža garumā, savulaik spēlējis jaunatnes izlasē.

Laimīgs, ka atradis savu vietu dzīvē, darbu, kas dod gandarījumu, un ka abus dēlus iesaistījis tai pašā nozarē, kur strādā pats, ka tie viņu turpina.   &

devider

P - alfabēts