M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PUCENS Agris - pedagogs, gleznotājs.

Dzimis 1939.22.11. K a l v e n e s pag. zemnieku ģimenē. Bērnība vadīta tēva, Latvijas brīvības cīnītāja, 1922.gadā iegūtajās K a l v e n e s Upīšu mājās. Skolas gaitas sāktas 1948 B o j u pamatskolā, pēc tam mācījies A i z p u t e s 7-gad. skolā. Beidzis A i z p u t e s vidusskolu (1960), mācījies Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Pamatskolas (1. – 4.kl) skolotāju sagatavošanas fak. (absolvē neklātienē 1968).

Ģimene nodibināta 1963, dzīvesbiedre – skolotāja. Darba gaitas abi uzsākuši Vaiņodes, pēc tam Durbes internātskolā, tad Ventspils raj. Zūru 8-gad. skolā, kur strādā par zīmēšanas un darbmācības skolotāju, dzīvesbiedre – mācību pārzine. Taču, gadiem ejot, arvien vairāk sāku domāt par atgriešanos Aizputē. Mani vilka atpakaļ nu jau gandrīz sagruvušās, bet īstās tēva mājas, saka A.Pucens. 1983. ģimene atgriezās A i z p u t ē. Sākās darbs A i z p u t e s vidusskolā un tēva māju atjaunošana. Bijis klases audzinātājs, Liepājas raj. darbmācības skolotāju metodiskās apvienības vadītājs. Daudzi viņa audzēkņi piedalījušies zīmēšanas un darbmācības olimpiādēs, guvuši godalgotas vietas ne vien rajona un Kurzemes zonā, bet arī republikā. Kolēģiem palīdzējis ar padomu un oriģināliem ieteikumiem mācību kabinetu vizuālajā noformējumā. Autors uz vēstures kabineta sienas esošajam zīmējumam Latviešu dzīvesziņa. Paša skolotāja darināti 6 dažāda rakstura gleznojumi zīmēšanas-rasēšanas kabinetā un neskaitāmi viņa audzēkņu darinājumi no papīra, plastmasas u.c. materiāliem. Latvijai nozīmīgu dienu atcerei veidotas visdažādākās zīmējumu izstādes.

Glezno, kaut saka: Es sevi neuzskatu par mākslinieku. Protams, kādu talanta dzirksti man ir devusi daba, taču vairāk esmu panācis ar savu lielo vēlēšanos zīmēt, vēlāk – gleznot. Ventspils/Zūru periodā piedalījies daudzās izstādēs. Kad turienes mākslinieki rīkoja izstādi Francijā, tajā bijušas arī 4 viņa gleznas. Vairākas izstādes bijušas arī A i z p u t ē (Kultūras namā, rūpnīcas Kurzeme klubā).

Atmodas laikā trīsreiz bijis uz barikādēm, sargājis radiomāju. Zemessargs (no 1992). Mednieks. Pensionējies (2009). Dzīvo savos atjaunotajos Upīšos. Ļoti patīk būt dabā. Izaudzināti meita Inga un dēls Uģis, kas beidzis Mākslas akadēmiju ar maģistra grādu. Keramiķis.   VE

devider

P - alfabēts