M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

PURVIŅA Maija - K a z d a n g a s biedrības Kodols vadītāja.

Dzimusi 1949.30.11. K a z d a n g ā. Te vadīta bērnība. Mācījusies K a z d a n g a s pamatskolā, kam sekojušas mācības Rīgā Valsts politehnikumā. Izstudēta ķīmija un strādāts lielās rūpnīcās. Rīgā nodzīvoti 46 gadi, bet zinājusi - pensijas gadi tiks atkal pavadīti dzimtajā K a z d a n g ā.

Kad sākušās pārmaiņas valstī un pamazām likvidētas rūpnīcas, nolēmusi apgūt pilnīgi pretēju arodu ķīmijai – daiļdārzniecību. Pirmie kursi – daiļdārzu ierīkošana un projektēšana (2005), kam sekojuši dārza dīzaina kursi Latvijas Lauksaimniecības universitātē (2006), bet 2010 studējusi dendroloģiju.

Vēl strādādama Rīgā maiņu darbā, brīvajā laikā sākusi braukt uz K a z d a n g u, bet, aizgājusi priekšlaicīgā pensijā, pārcēlusies tur uz dzīvi (dzīvo kroga ēkā). Novērojusi, ka pagasta centrā par maz skaistu un krāšņu puķu dobju, ar pašvaldības atbalstu sākusi tās projektēt, un ziedi Kazdangā ieņēmuši arvien lielāku vietu.

2012 ievēlēta par K a z d a n g a s biedrības Kodols (dibināta 2007) vadītāju. Biedrības mērķis – veicināt tūrisma, kultūras, sporta attīstību, dabas mantojuma saglabāšanu un pārstāvēt dažādas iedzīvotāju grupas pagastā. Idejām bagāts cilvēks, kam ieceru netrūkst. Pēc viņas ierosmes nodibināts pensionāru klubiņš Dzirnas, kas uzsācis aktīvu darbību. Izzinātas jauniešu vēlmes. Ierīkota vieta ielu vingrošanai, attīstīta nūjošana u.c.

Pati atzīst, ka ir sabiedrisks cilvēks: Man patīk komunicēt un tikties ar cilvēkiem. Tie dod enerģiju. Neciešu sēdēt vienatnē un gausties par dzīvi. Dzimtā K a z d a n g a – tuva un mīļa. Dabas bagātības, kādas barons Manteifelis Kazdangā savedis, spējusi pa īstam novērtēt pēc savas skolotājas – dendroloģes mācītā un rādītā: Viņa man atvēra acis, parādot, cik te viss ir pasakaini skaists.   KL

devider

P - alfabēts