M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SANTS Varis – inženieris, fotogrāfs, vīndaris.

Dzimis 1964.26.05. A i z p u t ē, skolotājas un RET vadītāja Alfrēda Santa ģimenē, viens no viņu trim dēliem.

Mācījies A i z p u t e s vidusskolā (1971 – 82), studējis elektrotehniku Rīgas Politehniskajā institūtā (1982 – 89). No 1987 inženieris uzņēmuma Latvenergo Rietumu elektriskajos tīklos. Darbavieta Liepājā.

Otra profesija – fotogrāfs, par ko ieinteresēja tēvs. No 2002 – 12 Liepājas Tautas fotostudijas vadītājs. Personālizstādes Liepājā, A i z p u t ē, citviet Latvijā un ārvalstīs. Sarakstījies ar ASV un citu valstu fotomāksliniekiem, radoši dialogi par fotogrāfijas attīstības iespējām, izmantojot datortehniku. Fotogrāfijās ietilpina pagājušo un pastāvošo realitāti. Vienīgais Latvijā, kas nodarbojas ar tādiem mēģinājumiem.

Raksturā bezgala labsirdīgs un izpalīdzīgs. Gadiem veic visus fotodarbus, kas vajadzīgi A i z p u t e s novadpētniecības muzejam. Savācis ļoti plašu A i z p u t e s skatu kolekciju, ar ko labprāt iepazīstina interesentus. Arī pilsētas muzejā 2014 sarīkotā personālizstāde Pagātne ļauj iepazīt seno Aizputi un salīdzināt senās fotogrāfijās redzamo ar šodien esošo, jo šodienu viņš uzņēmis tieši no tā paša skatu punkta, kas redzams senajā attēlā. Viņa fotomateriāli ilustrējuši dažādas grāmatas (J.Egles dzejoļu krājumu, M.Birznieces Aizpute, 2004, Aizputes vidusskola faktos un atmiņās , 2011; u.c.). Kopā ar I.Silāru veidota grāmata – albūms Aizpute. Pagātne un tagadne, 2014. Runājot par šo savu darbu, kurā viņš senās atklātnēs redzamo salīdzinoši tvēris šodienas skatījumā, Varis – starp citu – saka: Eju ar fotoaparātu rokās (..) un saprotu, ka ne jau es rokos pagātnē, bet mūsu senči – aizputnieki – ir izvēlējušies mani, lai atklātu jums daļiņu no šīs jaukās pilsētas vēstures. Esmu atskārtis, ka tas nav tikai mans ceļojums Aizputes pagātnē, bet drīzāk gan vēstījums nākotnei.

devider

S - alfabēts

Kopā ar vecāko dēlu pievērsies vīna darināšanai. Iekārtots vīna pagrabiņš Skolas ielā 1 pagrabtelpās. Kad Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs kopā ar Kurzemes Tūrisma asociāciju un Tūrisma attīstības valsts aģentūru 2012. apbalvoja veiksmīgākos tūrisma nozares uzņēmējus, starp tiem Pateicību par veiksmīgu darbu saņēma arī SIA Eko vīns saimnieku produkcija. Vīnu pagrabiņā tajā gadā bija paviesojušies 2000 apmeklētāji. Darbs turpinās.

Ierakstīts Aizputes pilsētas Goda grāmatā (2003). Apbalvots ar Aizputes novada domes Goda rakstu par ieguldījumu Aizputes novada atpazīstamībā, Aizputes novada pozitīva tēla veidošanā (2014.18.11.).   KVB, &

devider

S - alfabēts