M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SKUJA Guntis – mūziķis.

Dzimis 1969.25.03. A i z p u t ē. Pamatizglītību ieguvis A i z p u t e s vidusskolā, apmeklējis A i z p u t e s bērnu mūzikas skolas vijoles klasi. Sācis mācīties Liepājas mūzikas vidusskolā, bet mācības pārtraucis, nebeidzis. Taču mūzika ir viņa aicinājums. Jau no 16 gadu vecuma spēlējis ballēs, kā arī kapos, izvadot aizgājējus. Bez vijoles viņam klausa arī taustiņinstrumenti – sintezators un akordeons.

Dzīvo A i z p u t ē, bet savā lauku īpašumā K a z d a n g a s pag. B o j ā s uzcēlis estrādi un kopš 2011 vasaras sezonas tur kopā ar ģimeni organizē mākslinieciski augstvērtīgus, kvalitatīvus koncertus, kuros uzstājas daudzi Latvijā iecienīti un klausītāju iemīļoti profesionāli mākslinieki. Koncertus apmeklē ne tikai Aizputes novada, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. Savas dzimtās puses patriots, šī darba entuziasts, kas vairāk domā ne par savu labklājību, bet to, kā sagādāt prieku un kvalitatīvas mūzikas mākslas baudīšanas iespējas saviem līdzcilvēkiem.

Strādājis A i z p u t e s MFR Kurzeme, bijis kurinātājs Meža muzejā B o j ā s, A i z p u t e s Kultūras namā. No 2004 gada vasaras A i z p u t e s Misiņkalna kapsētas uzraugs, kas ne vien uztur kārtībā šo atdusas vietu, bet izveidojis apbedīšanas brigādi, kura viņa vadībā gādā par visu, kas saistīts ar aizgājēja izvadīšanu smiltainē. Apsaimnieko arī C ī r a v a s un L a ž a s pagasta kapsētas.

Apbalvots ar A i z p u t e s novada domes Atzinības rakstu par ieguldījumu kultūras norišu attīstībā Aizputes novadā (2013).   &, ANA

devider

S - alfabēts