M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

SPĪRE Ilze (Jansone) – mākslas skolas skolotāja.

Dzimusi 1971.19.02. A i z p u t ē skolotāju ģimenē. Māte mūzikas, tēvs darbmācības skolotājs.

Skolas gaitas sāktas 1978 Nīkrāces Friča Deglava 8-gad. skolā, jo vecāki tad dzīvo Nīkrācē, bet daudz atmiņu viņai saistās ar Liepājas raj. Kroti, uz kurieni ģimene pārceļas 1979 un viņa sāk mācīties 2.klasē. Skolas laikā daudz sporto un sapņo kļūt par bērnudārza audzinātāju, bet pēc pamatskolas beigšanas iestājas Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā (jo uz šo skolu aiziet viņas labākā draudzene) un nolemj kļūt par dekoratori. Mācās no 1988 līdz 1993.

Darba gaitas sākas A i z p u t ē. Strādā metālrūpnīcas Kurzeme klubā par māksliniecisko noformētāju (1995 -97). Darbi efektīvi un oriģināli. Ar 1998 pasniedzēja A i z p u t e s Mākslas skolā. Zināšanas papildinātas Mākslas akadēmijā (2000 – 05), iegūstot vizuāli plastiskās mākslas skolotājas diplomu.

Ar saviem audzēkņiem spēj izveidot ļoti tuvas un sirsnīgas attiecības. Tās veidojas gan skolā, gan ārpusklases pasākumos, kuru laikā notiek dažādas interesantas nodarbības. Kopā veidotas smilšu skulptūras Pāvilostā, apgleznota pirtiņa Ēdolē, taisīti spoki Ventspils pilij, apgleznoti bluķi, bijušas netradicionālas modes skates Kuldīgā un Ventspilī, 2004 izgleznots A i z p u t e s pilsētas bibliotēkas koridors. Cieša sadarbība ar A i z p u t e s vidusskolu, kurā arī strādā par vizuālās mākslas skolotāju. Viņas vadībā noformēta ekspozīcija Gaisma visās krustcelēs. Tajā apkopoti materiāli par jauniešu organizācijām pasaulē, Latvijā un Aizputes vidusskolā jau no 20.gs. sākuma, oriģināli noformēta barikāžu dienu atceres grāmata, kurā apkopotas skolēnu pierakstītās vecāku atmiņas par 1991 gada janvāra notikumiem.

A i z p u t e s novadpētniecības muzeja telpu noformētāja. Katra telpa par noteiktu tēmu. (To pratuši novērtēt ne tikai vietējie, bet arī daudzi ārzemju tūristi). Viņas ieceres realizētas A i z p u t e s Mūzikas skolas iekštelpu noformējumā un atsevišķos gleznojumos. Pilsētas Kultūras namā dažādos pasākumos noformējusi skatuvi.

Radoši sadarbojusies arī ar izdevniecību Harro von Hirschheydt, datorgrafiķi Vari Santu un maketētāju Mētru Drulli, ilustrējot Manfreda Kibera bērnu grāmatiņu Ambrozijs Speķums un Mārīte Skrubule (2003). Darinājusi arī vāku kādai Gunāra Janovska grāmatai, kas iznākusi Vācijā jau minētajā izdevniecībā.

Optimistiska un dzīvespriecīga. Tic liktenim. Pārliecināta, ka viņai kāds vienmēr sargājot stāvējis blakus. Dzīvē liela nozīme draugiem, un arī pati ir labs draugs. Kolekcionāre (kaklarotas, piekariņus, svecītes, somiņas u.c.). Rūpīga māte 3 bērniem.   VE

devider

S - alfabēts