M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

STIEĢELIS Guntis – deju kolektīva vadītājs, pašdarbības aktieris.

Dzimis 1957.08.12. A i z p u t ē. Tēvs – iekārtu remontatslēdznieks, māte 1.- 4. kl. skolotāja. Abi vecāki – tautisko deju kolektīvu vadītāji.

Beidzis A i z p u t e s vidusskolu, kurā mācījies no 1965 līdz 76. Pēc tam vēlējies izglītību turpināt Rīgas 3.tehniskajā skolā (1976), bet pēc gada no tās iesaukts armijā. Dienējis Ukrainā pretgaisa aizsardzībā.

Pēc demobilizācijas ar sievu dzīvo Ogrē (apprecējies 15 dienu pirms iesaukšanas armijā), strādā trikotāžas kombinātā par remontatslēdznieku, aktīvi ne tikai pats sporto, bet arī organizē dažādus sporta pasākumus. Līdztekus sporta aktivitātēm sāk dejot Ogres tautisko deju kolektīvā. Pēc diviem tajā nodejotajiem gadiem kolektīva vadītāja uzaicina viņu pašu uzņemties kāda deju kolektīva vadīšanu, ko viņš arī dara. Prasme veidojas pamazām pašmācības ceļā, talkā ņemot savu vecāku pieredzi. 8 gadus ir Lēdmanes jauniešu deju kolektīva vadītājs. Atmodas laikā, vēl dzīvodams Ogrē, trīsreiz bijis uz barikādēm Rīgā, kopā ar darba biedriem sargājis Rīgas telegrāfu.

1997 ar meitu un dēlu pārcēlies uz A i z p u t i, sācis strādāt metālrūpnīcā: sākumā tehnologs metāllietuvē, tad 3.iecirkņa atslēdznieks.

Kad 1998 tuvojās Vislatvijas Dziesmu un deju svētki, pajukušā deju kolektīva vietā viņš rūpnīcā izveidoja jaunu, kas guva panākumus gan Liepājā, gan Rīgā un tagad ir visiem zināmais vidējās paaudzes deju kolektīvs Kurzemnieks, bez kura A i z p u t e s kultūras dzīve nebūtu iedomājama.

No 1997 sākās koncertturnejas arī pa ārzemēm – Zviedrijā (Kolmardena), Spānijā, Šveicē, Vācijā, Austrijā (Vīne) . Dejots arī Rīgas 800 gadu jubilejas koncertos.

Turpinās arī sporta gaitas - spēlē volejbolu un novusu rūpnīcas veterānu komandā, piedalās gan novada, gan republikas mēroga sacensībās.

Tāpat kā tēvs, arī viņš, tuvojoties Ziemassvētkiem, meklē vecīša tērpu un dodas uz daudziem sarīkojumiem, kur viņu ar nepacietību gaida bērnudārza un skolas jaunāko klašu bērni.

Spēlē arī A i z p u t e s Tautas teātrī, kurā tika iesaistīts 2002 gadā, kad aizputnieki gatavojās viņa tēva Gunāra S. 70. dzīves jubilejas sakarā iestudēt R.Blaumaņa No saldenās pudeles.

Labprāt brīvo laiku pavada dabā – patīk pastaigas, sēņošana, darbi pašu dārzā, arī makšķerēšana. Labprāt gatavo svečturus sava un citu priekam.

Uzskata: katrs pats ir savas laimes kalējs.Es vairāk paļaujos uz sevi nekā uz likteni. Vienmēr ir jābūt īstajā vietā un laikā. Tad viss būs kārtībā gan darbā, gan ģimenē.   VE

devider

S - alfabēts