M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

TĀLBERGA Ilga (Ruzaiķe) – kultūras darbiniece – bibliotekāre. 

Dzimusi 1943.19.02. Liepājā. Bērnība vadīta vecāku mājās K a l v e n e s pagasta Ošupēs. Pirmā skola – B o j u 4-klasīgā pamatskola. No 5. – 8. klasei mācās A i z p u t e s pamatskolā, 9.klasē   

A i z p u t e s vidusskolā, bet ar 10.klasi pāriet uz A i z p u t e s vakara vidusskolu, ko arī beidz. Liepājas Pedagoģisko institūtu absolvē 1974, iegūtas latviešu valodas un literatūras skolotājas tiesības.

Darba gaitas sākusi 17 gadu vecumā – pārdevēja A i z p u t e s pilsētas Patērētāju biedrības gaļas veikalā. No 1963.01.05. Liepājas raj. Kultūras nodaļā. Pēc Pedagoģiskā institūta beigšanas – Liepājas raj. Centrālās bibliotēkas direktore (sēdeklis Grobiņā). Pēdējā darbavieta – Liepājas novadu Bibliotēku dienesta vadītāja (no 2010). Ieguvusi izglītības attīstības centra apliecību mācību kursā Kritiskā domāšana. Saņēmusi sertifikātu datormācībās, mācību kursos Saskarsmes psiholoģija, Projektu izstrāde, Lietvedība, Kultūras darbinieka psiholoģija u.c.

Blakus tiešajam darbam liela bijusi arī sabiedriskā slodze – ilgus gadus kultūras darbinieku arodbiedrības vadītāja, Liepājas raj. Grāmatu draugu biedrības priekšsēdētāja. Nekad neesmu bijusi ne pionieros, ne komjauniešos, ne partijā, lai gan mani drausmīgi spieda. Ļoti spieda, bet es teicu, ka neesmu izaugusi līdz tam līmenim. Vienīgi iestājos Tautas frontē, par sevi saka bibliotekāre.

Cilvēks, uz ko vienmēr varēts paļauties un kas vienmēr izdarījis to, kas bijis jāizdara. Darbabiedri, ar kuriem kopā aizvadīti daudzi gadi, par viņu saka tikai vispozitīvāko. Bijusi lieliska vadītāja: Darbā viņa rādīja priekšzīmi. Viņa centās izvirzīt citus, bet pati sevi aizmirsa. Vienmēr bija labsirdīgi noskaņota. Mēs jau pa brīžam to pat izmantojām, kaut ko neizdarījām, bet Ilga nekad uz mums nerājās, vienmēr teica: nu meitenes, nu meitenes… Viņa mūs ir atbalstījusi, vilkusi. Viņa atbalstīja, izvirzīja, ieteica balvām. Bet pati vadītāja: Man patīk, ka apkārt valda pozitīvisms, mīļums, un priecājas, ka viņas vadītais bijušais Liepājas rajons Kurzemes reģionā ir ieguvis visvairāk titulu nominācijā Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs.

Apbalvota ar Atzinības krusta V šķiru (2015.04.05.). Iepriekšējos apbalvojumus neuzskaita. To bijis daudz.

Izaudzināta meita un dēls, sagaidīti mazbērni. Priecājas par savu dārzu (interesē – puķes, puķes, puķes…), kā arī par kolēģiem visās 39 Liepājas novadu bibliotēkās. Dzīvē vadās no atziņas: Ja ko dari, tad visu padari labi.  KV, &

devider

T - alfabēts