M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

TREIMANIS Ernestsgaldnieks – mākslinieks.

1927.01.03. C ī r a v a s pag. Ošos – 2012.30.08. K a z d a n g ā. Apbedīts C ī r a v a s kapos.

Mācījies vietējā pamatskolā, tad Liepājas Mākslas vidusskolas koktēlniecības – galdniecības nodaļā. Iesaistījies jauniešu pretošanās organizācijā Kursa. 1947 apcietināts. Sodu izcietis Ziemeļos aiz polārā loka. 1950 atgriezies C ī r a v ā. Kādu laiku bijis spiests strādāt A i z p u t e s kūdras purvā. Tai laikā mācījies A i z p u t e s vakara vidusskolā. 1959 kā teicams galdnieks – mākslinieks aicināts darbā K a z d a n g a s tehnikumā. Tur aizritējuši viņa dzīves un darba turpmākie gadi. Liels ir viņa atstātais mantojums K a z d a n g a s vizuālajā noformējumā un atpazīstamības veicināšanā. Nesavtīga bijusi viņa izpalīdzība. Paticis strādāt kopā ar jauniešiem, stādīt kokus, kopt Kazdangas parku. Nesavtīgi citiem izpalīdzējis ar fotouzņēmumiem. Darinājis A i z p u t e s kapličas sēru zāles dekoratīvo ietērpu – centrālo lustru, sāngaismas ķermeņus, dekoratīvo nožogojumu un stāvlampu uz izvadītāja pults.

Par savu nesavtību, pašaizliedzību un godprātīgi veikto darbu saņēmis daudz godinājumu. Bijis Kazdangas Gada cilvēks. Par nopelniem Latvijas valsts labā 2007 apbalvots ar Atzinības Krusta lielo sevišķās pakāpes Goda zīmi.

Imants Ziedonis Kurzemīte, 1.grāmatā: Katrā mīt kāda atšķirīga līnija, ar kuru viņš tiks paradīzē vai ellē. Ernestam ir jātiek paradīzē. Sandalēs, kalsnējs, plāniem, gaišiem matiem, gluži kā visi citi cilvēki, tikai bezgala izpalīdzīgs. Tā ir viņa kaislība un liktenis.

-       Vai tev ko nevajag? Es tev varu palīdzēt.

-       Neērti apgrūtināt.

-       Nē, kāpēc? Es varu izdarīt.

   Ar Ernestu reizēm mēs jutāmies kā Jaunsudrabiņa puika no „Baltās grāmatas”, kam kaimiņu bērns atdāvinājis visu skaistāko no savas mātes kumodes.   &

devider

T - alfabēts