M. BirznieceMēs pārāk maz savos novados ieklausāmies novadnieku ideālismā. Kur viņi tiekušies, kā panākuši, ko viņi sasnieguši, ko varētu mums teikt. Kāpēc šodienas laikabiedriem nekādā veidā necenšas uzrādīt pagastos tur bijušo ideju cilvēku un lielas enerģijas nesēju censoņu devumu savai vietai un cilvēkiem? Kā tas celtu pašapziņu un vietējo dzīvesspēju! („Leišmalīte”, 227./228.lpp.)

Šie man tuvā dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdi mani rosināja vākt un apkopot materiālus aizputnieku un novadnieku biogrāfiskajai vārdnīcai.

Mazs bij tēva novadiņ(i)s… Jā, 2009. gadā radītais Aizputes novads ir mazāks par kādreizējo Aizputes rajonu un vēl jo vairāk par Aizputes apriņķi. Tikai nieka 640,2 km2, kuros ietilpst Aizputes pilsēta un pieci pagasti – Aizputes, Cīravas, Lažas., Kalvenes un Kazdangas. Bet – mūsu tautai ir arī sakāmais: Nevis vieta grezno cilvēku, bet cilvēks vietu. Turpat trīs gadus vācot materiālus vārdnīcai, esmu par to atkal un atkal varējusi pārliecināties. Kādi lieliski cilvēki dzīvojuši un dzīvo mūsu novadā! Cik plašs interešu loks! Kāds devums savai tautai un dzimtenei! Te mēs atradīsim visdažādāko profesiju pārstāvjus visdažādākajās jomās, ar visdažādākajām interesēm un paveikto.

Protams, kā jebkura vārdnīca vai enciklopēdija, arī šī nav pilnīga un neaptver visus, par kuriem varētu un vajadzētu stāstīt. Ne jau visi apzināti. Ir bijuši arī tādi, kas nav vēlējušies par sevi ziņas sniegt. Vārdnīcā atrodami 688 šķirkļi (sievietēm aiz vārda minēts pirmslaulības uzvārds). Šķirkļa beigās saīsināti norādīts uz avotu, no kura ziņas ņemtas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, kas sekmējuši šī darba tapšanu.

 

devider

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V Z il

devider

Pēdējās izmaiņas vārdnīcā:  21.03.2019

Jauni ieraksti: 7

Čakārnis Dāvids, Kazeks Jānis, Liepiņa Ilga, Mētra Imants, Plezere Dzidra, Šveiduks Vitolds, Holštroma Ilze.

Papildinājumi vai labojumi: 70

ŪĶIS Edgars – kuģu vadītājs, zivsaimniecības darbinieks, Andra Ūķa brālis.

Dzimis 1940.02.06. Rīgā. Tā kā vecāki aizņemti darbā, no 8 mēnešu līdz 16 gadu vecumam dzīvoja pie mātes vecākiem Kapsēdē, 12 km no Liepājas, pie Tosmares ezera.

Beidzis Kapsēdes pamatskolu (kā pats smej – atestātā visas atzīmes apaļi trijnieki, vienīgi Konstitūcijā – 5), A i z p u t e s vidusskolu (1960). Vidusskolas gados māte ar abiem dēliem dzīvo A i z p u t ē (Šneideru mājā pie Sakas ielas), strādā cukurbiešu pieņemšanas punktā Aizputes dzelzceļa stacijā, kur arī dēls naktīs ne reti viņai palīdzējis.

Tālākais ceļš pēc vidusskolas beigšanas vedis vecākā brāļa pēdās. Beidzis Liepājas jūrskolu (1963), Kaļiņingradas Augstāko inženieru jūrskolu (1976). Tālbraucēja kapteiņa diplomu ieguvis 1978. No 1963 Latvijas okeānu zvejniecības flotes bāzes (no 1964 – Rīgas zvejas saldētājflotes bāze, no 1966 – Rīgas traleru flotes bāze) lielo zvejas saldētājtraleru kapteiņa 4. un 3. palīgs (līdz 1969). Rīgas refrižeratorflotes bāzes p/b Nikolajs Daņilovs kapteiņa 2. palīgs (1976), p/b Ribak Latviji kapteiņa vecākais palīgs (1976 – 78), rezerves kapteiņdirektors (1979 – 81), p/b Vilis Lācis (1982 – 87), Trudovaja slava kapteiņdirektors (1987 – 92). SIA Man – Tess naftas bunkurētājkuģa Klints kapteinis (1992 – 94). Ledlauža Varma kapteinis (1994 – 2013). Pensijā devies 2013.

Latvijas Jūrnieku savienības (LJS) biedrs (kopš 1991). Ar teicamnieka diplomu neklātienē pabeidzis ekonomijas fakultāti (1981).

Izaudzinātas divas meitas. Iegādāta māja ar 2 ha zemes Mālpilī, kur dzīvo kopš 1994. A i z p u t ē ierodas regulāri uz ikgadējiem vidusskolas klases biedru salidojumiem.

Apbalvojumi: Rīgas Brīvostas pārvaldes apbalvojums ar sudraba krūšu nozīmi ledlauža Varma kapteinim par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un personisko ieguldījumu kuģošanas drošībā (2005.02.06.); Rīgas Brīvostas Atzinības raksts par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu un personisko ieguldījumu pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanā un izaugsmē (2008.14.11.).  LJV,

devider

U - alfabēts